Aktuality - akce - novinky

Den Země

Divadlo SMÍŠEK

ZÁPIS DO MŠ 2024/2025

.

Vítáme Vás na stránkách mateřské školky Čajkovského

Mateřská škola Čajkovského byla založena v roce 1975.  V roce 2007 se stala součástí mateřské školy Michalské stromořadí, která je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Olomouc se svou právní subjektivitou. V roce 2012 byla rozšířena o další třídu pro 24 dětí. V současné době má MŠ pět tříd s celkovou kapacitou 132 dětí.

Mateřská škola se nachází v části města Nová ulice v bezprostřední blízkosti MHD.  V její těsné blízkosti je základní škola, gymnázium, ZUŠ s výtvarným zaměřením a pobočka městské knihovny.

Mateřská škola pracuje se školním vzdělávacím programem: „Barevný domeček“, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a je určen pro všechny věkové kategorie dětí předškolního věku. Zaměřujeme se především na ekologickou výchovu, na poznávání přírody a všeho kolem nás. MŠ je zapojena do projektu  „Celé Česko čte dětem“ a do projektu „Mrkvička“, který se týká podpory předškolní ekologické výchovy.