Pedagogický sbor

I. třída

 • Mgr. Petra Bláhová
 • Bc. Jolana Pantělejevová
 • Asistent pedagoga - Bc. Gabriela Sedláčková

II. třída

 • Jana Burianová
 • Bc. Jana Dostálová
 • asistent pedagoga - Miroslava Trčková

III. třída

 • Bc. Petra Kočková
 • Bc. Vlasta Zmeškalová
 • asistent pedagoga -  Kristýna Bučíková DiS.

IV. třída

 • Bc. Kateřina Bujačková 
 • Mgr. Dana MATĚJÍČKOVÁ - zástupkyně ředitelky MŠ
 • asistent pedagoga - Mgr. Vladimíra Dočekalová

V. třída

 • Radka Horáková
 • Marie Haitmanová
 • asistent pedagoga - Lucie Motáňová

Školnice

 • Jana Langerová

Provozní pracovnice

 • Pavla Klecová
 • Hana Skřivánková
 • Ludmila Škůrková
 • Martina Regmundová