Režim dne

čas
činnosti
06:00-08:30
hry a činnosti podle volby dětí
08:30-09:00
ranní cvičení
09:00-09:20
hygiena, svačina
09:20-10:00
zaměstnání – řízená činnost
10:00-11:30
hygiena, převlékání, pobyt venku v přírodě
11:30-12:20
převlékání,hygiena ,oběd
12:20-14:00
hygiena, odpočinek-relaxace
14:00-14:15
hygiena, svačina
14:15-16:30
zájmové činnosti, hry a odchod dětí domů
 
Režim dne je rámcový s možností variability.