Zájmové kroužky pro rok 2018/2019

Zájmové kroužky 2018/2019

* Předplavecká výuka - Výuka určena pouze  pro děti předškolních tříd, tedy třídy Sluníček a Delfínků. Předplavecká výuky stojí 720,- Kč a jde o 8 plaveckých hodin. Děti dochází na výuku do Aquaparku v Olomouci, kam se přepravují městskou hromadnou dopravou. Podrobné informace co budou děti potřebovat a v kolik hodin budou odcházet od MŠ Vám poskytnou třídní učitelky. 
*Keramika - Kroužek keramiky bude probíhat ve čtvrtek od 15:00 - 16:20 hod. ve třídě Motýlků. Cena za pololetí činí 1300,- Kč a zahrnuje veškeré náklady (hlína, výpal, glazury, pomůcky apod.). Děti budou rozděleny do dvou keramických skupin a následne se budou ob týden ve tvoření střídat. První skupina začne 11.10.2018 a druhá skupina 18.10.2018. Rozdělení dětí do skupin bude včas vyvěšeno v MŠ. 

*Angličtina BIG-BEN - Bude probíhat každou středu, přesný čas Vám včas upřesníme. První hodina bude ve středu 10.10.2018. Prosíme rodiče, kteří mají o ANGLIČTINU zájem, aby své dítě přihlásili přímo v jazykové škole Big Ben telefonicky tel. 777 562 788 či na webových stránkách zde https://www.big-ben.cz/ms/

*Taneční škola Coufalovi - Zahájení tanečního kroužku bude v PONDĚLÍ 1.10.2018. Kroužek bude od 14:30 hod. na II. budově, a to děti z tříd Berušek a Sluníček a od 15:10 hod. na I. budově  děti z tříd Žabiček, Delfínků a Motýlků
*Lyžařská škola Hlubočky - podrobné informace včas doplnéme